Dịch vụ bảo trì sửa chữa hệ thống báo cháy chữa cháy
Sơn chống cháy công nghệ Đức UTC

Bình Xịt Khói Sabre (Smoke Sabre)- Test hệ thống báo cháy đưa vào hoạt động