Dịch vụ bảo trì sửa chữa hệ thống báo cháy chữa cháy
Sơn chống cháy công nghệ Đức UTC

Trung tâm báo cháy Hochiki 20 kênh RPV-AAW20