Dịch vụ bảo trì sửa chữa hệ thống báo cháy chữa cháy
Sơn chống cháy công nghệ Đức UTC

SO SÁNH ĐẦU BÁO NHIỆT HORING VÀ ĐẦU BÁO KHÓI HORING

Chúng tôi thường được hỏi khi nào sử dụng Đầu báo khói và khi nào sử dụng thiết bị dò nhiệt. Cả hai loại thiết bị này có thể phát hiện ra lửa, nhưng các sản phẩm này thực sự được thiết kế để phục vụ các nhu cầu khác nhau:

  • Đầu báo nhiệt nhằm giảm thiểu thiệt hại về tài sản bằng cách phản ứng với sự thay đổi nhiệt độ do lửa gây ra.
  • Đầu báo khói được dự định để bảo vệ con người và tài sản bằng cách tạo ra một báo động khi có khói, thường là trước khi có sự phát triển của ngọn lửa. Mọi người cần thời gian để phản ứng, và mỗi giây là rất quan trọng trong một sự kiện hỏa hoạn thực tế.

Khi nói đến việc bảo vệ con người, điều quan trọng là phải cảnh báo cho mọi người trong tòa nhà trước khi khói tích tụ. Một số loại lửa thường cháy âm ỉ hoặc cháy rất chậm mà không có ngọn lửa được nhìn thấy. Việc đốt cháy từ từ gây ra sự cháy không hoàn toàn, do đó tạo ra nhiều khói, carbon monoxide và các khí độc khác.

Các đám cháy dạng này cũng tạo ra nhiệt rất ít, làm cho chúng khó phát hiện bằng các Đầu báo nhiệt. Khi có các thiệt hại về người trong khi hỏa hoạn, thủ phạm gần như luôn luôn là khói và các khí độc như CO: không phải là lửa hoặc nhiệt độ từ đám cháy.

Các loại đầu báo

Đầu báo cháy thường được chia làm 3 loại là đầu báo khói, đầu báo nhiệt và đầu báo tia. Tùy vào mỗi khu vực mà các loại đầu báo cháy được lựa chọn để lắp đặt phù hợp với khu vực đó​. Đầu báo cháy là các thiết bị nhạy cảm với các sự cố cháy như: phát sinh khói, gia tăng nhiệt độ, phát sáng của tia lửa.  Chúng có nhiệm vụ phát hiện đám cháy và truyền thông tin đó về tủ điều khiển trung tâm.

Phân biệt đầu báo dựa vào tính năng

  • Đầu báo cháy địa chỉ

Đầu báo cháy địa chỉ ngoài chức năng cảnh báo cháy còn có khả năng: tự động đo được một số thông số như độ bẩn cảm biến, tình trạng thiết bị, định vị trí, rồi gửi về tủ trung tâm nhờ có bộ nhớ EPROM thông minh tích hợp trong đầu báo. Vì thế đầu báo địa chỉ giúp xác định chính xác vị trí có cháy hỗ trợ tối đa con người trong công tác phát hiện sớm đám cháy và xử lý kịp thời.

  • Đầu báo thường

Là loại đầu báo cháy đơn giản chỉ có chức năng phát hiện đám cháy, không có  khả năng xác định các thông số như: độ bẩn của cảm biến, vị trí  …Vì thế các đầu báo thường được sử dụng lắp theo dạng kênh, khi có 1 đầu báo báo cháy  sẽ  cho biết kênh nào đó bị cháy chứ không xác định chính xác vị trí có cháy.

Phân biệt đầu báo dựa vào cảm biến

  • Đầu báo nhiệt : Sử dụng cảm biến về sự gia tăng nhiệt độ để phát hiện có cháy, thường được chế tạo theo 3 nhóm A,B,C. Nhóm A có nhiệt độ cố định từ

    60oC đến 75oC. Nhóm B có nhiệt độ cố định từ 80oC đến 95oC. Nhóm C có nhiệt độ từ 120oC đến 135oC.

  • Đầu báo khói : Sử dụng cảm biến phân tích, xác định khói trong thành phần không khí để đưa ra cảnh báo cháy.
  • Đầu báo tia lửa: Sử dụng cảm biến phát hồng ngoại của ngọn lửa để phát hiện đám cháy.