0981 88 44 67

Dịch vụ bảo trì sửa chữa hệ thống báo cháy chữa cháy

NHÀ MÁY SÀNH SỨ VIỆT NAM

Bảo trì hệ thống báo cháy và chữa cháy tại Nhà máy Sành sứ Việt Nam tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân