Dịch vụ bảo trì sửa chữa hệ thống báo cháy chữa cháy
Sơn chống cháy công nghệ Đức UTC

NHÀ MÁY SÀNH SỨ VIỆT NAM

Bảo trì hệ thống báo cháy và chữa cháy tại Nhà máy Sành sứ Việt Nam tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân