CAM KẾT CỦA CN UTC

CN UTC hiểu rằng mỗi thông tin cá nhân của Quý khách đều là riêng tư, vì thế chúng tôi hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận những thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

CN UTC không cung cấp bất kỳ thông tin của Quý khách cho các bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn.

CN UTC – Chúng tôi luôn phấn đấu để cải thiện dịch vụ hoàn thiện hơn và cho Quý khách trải nghiệm một cách hài lòng nhất khi sử dụng dịch vụ Bảo Trì- Bảo dưỡng Hệ thống Phòng cháy chữa cháy tại CN UTC, sự tin cậy của bạn là điều tối cao, vì vậy chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Cảm ơn bạn vẫn tiếp tục quan tâm và ủng hộ chúng tôi.